fbpx

Phần mềm tra cứu phòng truyền thống

Phòng truyền thông nơi lưu giữ lịch sử phát triển của một ngành, một tổ chức nào đó. Việc số hóa dữ liệu giúp khách thăm qua có thể trả cứu thông tin một cách đầy đủ quá trình hình thành và phát triển. Các thông tin và hiện vật được trưng bày tại phòng truyền thống không thể trình bày đủ thông tin cũng như hiện vật.

Vì vậy giải pháp sử dụng phần mêm trà cứu thông tin phòng truyền thống Tourguide là một giải pháp tốt nhất để khách thăm qua có thể tìm hiểu đầy đủ và chi tiết về phòng truyền thống. Với kinh nghiệm nhiều năm xây dựng phần mêm cho các bảo tàng và phòng truyền thống, chúng tôi tin tưởng phần mềm tra cứu phòng truyền thống sẻ giúp phòng Truyền thông xây dựng được giải pháp số hóa tốt nhất cho mình.

Phần mềm tra cứu phòng truyền thống của Tourguide được tích hợp trên màn hình cảm ứng đa điểm, nên việc tra cứu hết sức dễ dàng qua các thao tác trực tiếp trên màn hình. Khách thăm qua dễ dàng tìm hiểu các thông tin mình muốn cả trong phòng truyền thống và cả các thông tin không được trưng bày tại phòng truyền thống.

Gọi mua hàng: 0888698888