Category Archives: Hệ thống thuyết minh tự động

Cung cấp một hệ thống thuyết minh tự động phục vụ cho các phần thuyết minh tự động bảo tàng, triển lảm. Đây là hệ thống tích hợp đa ngôn ngữ để phục vụ cho nhiều đối tượng khách thăm quan khác nhau. thuyết minh tự động giúp khách hàng vận hành và phục vụ khách thăm quan dễ dàng và chuyên nghiệp

Gọi mua hàng: 0888698888