Hệ thống thuyết minh tự động

Cung cấp một hệ thống thuyết minh tự động phục vụ cho các phần thuyết minh tự động bảo tàng, triển lảm. Đây là hệ thống tích hợp đa ngôn ngữ để phục vụ cho nhiều đối tượng khách thăm quan khác nhau
Xây dựng thuyết minh cho phòng truyền thống
11 Oct

Xây dựng thuyết minh cho phòng truyền thống

Phòng truyền thống là nơi lưu giữ thông tin về lịnh sử phát triển, thành tưu của một đơn vị, một tổ chức nào đấy. Để xây dựng phòng truyền thống đầy đủ thông tin, cũng như cung cấp một lượng thông tin chính xác đến khách thăm quan không phải là điều dễ dàng….

Read more

Login

Lost your password?