fbpx

Thuyết minh tự động MTS-200

MTS-200 là một thiết bị cho việc tổ chức tour du lịch có thuyết minh tự động với nhiều ngôn ngữ tích hợp vào sản phẩm này. Dễ dang sử dụng thích hợp sử dụng trên xe, tàu, các phương tiện du lịch khác. MTS-200 là một sản phẩm vô cùng thích hợp cho các nhà tổ chức tour du lịch.

Gọi mua hàng: 0888698888