Tin tức

Phương án thuyết minh không dây và thuyết minh tự động cho bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam
29 Sep

Phương án thuyết minh không dây và thuyết minh tự động cho bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam

Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam được đặt ở ngôi nhà được người Pháp xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ 20 với chức năng là nơi dành cho con gái của các quan chức người Pháp từ khắp Đông Dương về Hà Nội trọ học. Năm 1962, nhà nước Việt Nam giao cho Bộ…

Read more
Đưa hệ thống thuyết minh tự động và thuyết minh không dây đến Bảo tàng Dân Tộc học
17 Sep

Đưa hệ thống thuyết minh tự động và thuyết minh không dây đến Bảo tàng Dân Tộc học

Đưa hệ thống thuyết minh tự động và thuyết minh không dây đến Bảo tàng Dân Tộc học Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, phục chế hiện…

Read more
Phương án thuyết minh không dây và thuyết minh tự động tại bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam
28 Aug

Phương án thuyết minh không dây và thuyết minh tự động tại bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trực thuộc tổng cục chính trị  là bảo tàng hàng đầu  của hệ thống  các bảo tàng quân đội. Bảo tàng hiện đang trưng bày và lưu giữ gần 16 vạn hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý, đ. Trong khuôn viên Bảo tàng còn có…

Read more
Gọi mua hàng: 0888698888

Login

Lost your password?