Hệ thống âm thanh cho giáo dục

Cung cấp các sản phẩm âm thanh phục vụ cho việc trao đổi, giảng dạy trong ngành giáo dục. Đây là một hệ thống không dây nên rất dể sử dụng, lắp đặt và vận hành

Login

Lost your password?