Category Archives: Dịch vụ cho thuê

Cung cấp dịch vụ thuyết minh bảo tàng, dịch vụ cho thuê hệ thống thiết minh không dây, dịch vụ cho thuê hệ thống thuyết minh tự động. Dịch vụ cho thuê thiết bị thuyết minh du lịch, dịch vụ cho thuê thiết bị thuyết minh tour, dịch vụ cho thuê thiết bị hội nghị đa ngôn ngữ, dịch vụ cho thuê thiết bị thuyết minh, cho thuê thiết bị dịch, thiết bị phiên dịch cho hội nghị hội thảo.

Gọi mua hàng: 0888698888