Phần mềm bảo tàng

Cung cấp các phần mềm bảo tàng đã được chuẩn hóa trên toàn thế giới, các phần mềm được thiết kế theo ngôn ngữ tiếng Việt, dễ dàng sử dụng và nâng cấp. Giúp cho bảo tàng quản lý hiện vật dễ dàng, và khách thăm quan có thể tra cứu đầy đủ thông tin của bảo tàng
Phần mềm tra cứu phòng truyền thống
11 Oct

Phần mềm tra cứu phòng truyền thống

Phòng truyền thông nơi lưu giữ lịch sử phát triển của một ngành, một tổ chức nào đó. Việc số hóa dữ liệu giúp khách thăm qua có thể trả cứu thông tin một cách đầy đủ quá trình hình thành và phát triển. Các thông tin và hiện vật được trưng bày tại phòng…

Read more
Gọi mua hàng: 0888698888

Login

Lost your password?