Category Archives: Phần mềm bảo tàng

Cung cấp các phần mềm bảo tàng đã được chuẩn hóa trên toàn thế giới, các phần mềm được thiết kế theo ngôn ngữ tiếng Việt, dễ dàng sử dụng và nâng cấp. Giúp cho bảo tàng quản lý hiện vật dễ dàng, và khách thăm quan có thể tra cứu đầy đủ thông tin của bảo tàng

Gọi mua hàng: 0888698888