fbpx

Thiết bị hướng dẫn tour WT – 300

Dòng thiết bị WT – 300 cung cấp cho bạn tùy chọn kênh khác nhau rất thích hợp cho hướng dẫn viên du lịch. Các ăng-ten bên ngoài làm cho lên đến phạm vi truyền dẫn 100 mét. Chức năng tự động khóa giúp giảm thiểu tai nạn và vấn đề khác trong lúc gõ bàn phím. Các khu vực tùy chỉnh cho các logo khác nhau và  hoặc ứng dụng đánh dấu thư là một tính năng lý tưởng để quảng bá bản thân và tài trợ của công ty .

Gọi mua hàng: 0888698888