BẢNG GIÁ CHO THUÊAccounts

Free Trial

Projects

SSL

TOURGUIDE 1

750.000 VNĐ

1 Bộ phát

5 Bộ thu

Hỗ trợ kỹ thuật

1 Ngày sử dụng

TOURGUIDE 2

2.200.000 VNĐ

2 Bộ phát

10 Bộ thu

Hỗ trợ kỹ thuật

2 ngày sử dụng

TOURGUIDE 3

6.800.000 VNĐ

2 Bộ phát

15 Bộ thu

Hỗ Trợ kỹ thuật

5 ngày sử dụng

TOURGUIDE 4

12.800.000 VNĐ

2 Bộ phát

30 Bộ thu

Hỗ trợ kỹ thuật

10 ngày sử dụng