Category Archives: Hệ thống thuyết minh âm thanh

đây là một hệ thống tích hợp phần cứng và phần mềm để thực hiện thuyết minh trong trong hội nghị cấp cao, trong các cuộc họp báo, hay trong những buổi thảo luận

Gọi mua hàng: 0888698888