fbpx

Thiết bị thuyết minh chuyên nghiệp và thiết bị dạy học ngoại ngữ OTG-200

Hệ thống Guding OmniTour hai chiều cải tiến của OTO hiện đã được phát hành chính thức! Hệ thống OTG-200 phù hợp cho tất cả các trường hợp cần giao tiếp hai chiều, chẳng hạn như đào tạo, bài giảng Q & A và tham quan nhóm / nhà máy. Người tham gia có thể chỉ cần nhấn nút để trả lời / đặt câu hỏi mà không cần học. Hơn nữa, các tính năng cụ thể, bao gồm điểm danh và cảnh báo để tập trung nhóm,đã có sẵn cho các trưởng nhóm để quản lý chuyến đi dễ dàng và nhanh chóng. Cụ thể, phần mềm độc quyền của Okayo, OK-OTG-SW có sẵn để quản lý kênh, điều này hoàn toàn thiết thực cho hội thảo / diễn thuyết chuyên nghiệp cũng như những chuyến tham quan du lịch bảo tàng / nhà máy.

 

Gọi mua hàng: 0888698888