fbpx

Thiết bị hướng dẫn du lịch điện tử DigiBee

Là một thiết bị thuyết minh du lịch không dây thông minh với khả năng lọc tiếng ồn tiên tiến kèm với thiết kế đơn giản dễ sử dụng.

Gọi mua hàng: 0888698888