fbpx

Hệ thống hướng dẫn viên bảo tàng WT-808

Để thuyết trình một nhóm khách thăm quan mà âm lượng người thuyết minh nhỏ sẻ gây ra nhiều kho khăn cho người nghe, đặc biệt là khi có nhiều nhóm có mặt tại cùng một thời điểm. Mức độ tiếng ồn môi trường cao và các nhiễu tạp âm hiện tại ngoài trời do vậy cần thiết để sử dụng một hệ thống truyền thông hiệu quả.

Gọi mua hàng: 0888698888