fbpx

THIẾT BỊ HƯỚNG DẪN TOUR WT – 300

[cta headline=”Miêu tả sản phẩm” buttontext=”Xem chi tiết” buttonlink=”https://tourguide.vn/shop/okayo/thiet-bi-huong-dan-tour-wt-300/” ] Dòng thiết bị WT – 300 cung cấp cho bạn tùy chọn kênh khác nhau rất thích hợp cho hướng dẫn viên du lịch. Các ăng-ten bên ngoài làm cho lên đến phạm vi truyền dẫn 100 mét. [/cta]
Gọi mua hàng: 0888698888