Blog Details

THUYẾT MINH TỰ ĐỘNG KHÔNG DÂY AT-300

[cta headline=”Xem chi tiết” buttontext=”Miêu tả sản phẩm” buttonlink=”https://tourguide.vn/shop/okayo/thuyet-minh-tu-dong-at-300/” ] Đơn giản hóa cách sử dụng với màn hình hiển thị. Thiết bị thuyết minh tự động AT-300  có hai cách điều khiển, một là sử dụng bàn phím truyền thống, cách thứ hai là sử dụng bàn phím nổi, khi sử dụng bàn phím nổi có thể giảm thiểu sai sót khi sử dụng sản phẩm để người sử dụng có thể sử dụng toàn bộ thời gian vào việc tận hưởng chuyến du lịch mà không phải tìm hiểu cách sử dụng sản phẩm này [/cta]

Login

Lost your password?