fbpx

Thiết bị phiên dịch EJ-7

Dòng sản phẩm EJ-7 của Okayo là một thiết bị phiên dịch chuyên nghiệp dùng cho phiên dịch viên.

Gọi mua hàng: 0888698888