fbpx

Thuyết minh tự động OMG-100 VS

3,800,000.00VNĐ 3,500,000.00VNĐ

OmniGuide (VS) là bản nâng cấp của OMG 100 hiện đã được phát hành cho nhiều tùy chọn! Hai tính năng chính, đồng bộ hóa video và thu thập dữ liệu, được nâng cấp và thêm vào để thuận tiện cho việc quản lý và vận hành. Để sử dụng dễ dạng bộ upload dữ liệu và xạc được nâng cấp lên model OMG-25U + VS của chúng tôi, bạn sẽ dễ dàng thu thập tất cả dữ liệu dơn. hệ thống Làm việc với phần mềm độc quyền Audio Master 3 (VS) và Data Master 2, toàn bộ hệ thống là một công cụ hoàn hảo cho các ứng dụng, chẳng hạn như bảo tàng, di sản, các khu thăm quan, sở thúy, khu di tích, khu tâm linh v.v.

Gọi mua hàng: 0888698888