Go to Top
  • No products in the cart.

THIẾT BỊ HƯỚNG DẪN TOUR WT – 300

Miêu tả sản phẩm

Dòng thiết bị WT – 300 cung cấp cho bạn tùy chọn kênh khác nhau rất thích hợp cho hướng dẫn viên du lịch. Các ăng-ten bên ngoài làm cho lên đến phạm vi truyền dẫn 100 mét.