Go to Top
  • No products in the cart.

Hệ thống thiết bị

Sản phẩm chính

Thiết bị không dây dạy học ngoại ngữ

Tham khảo các thiết bị >> Một trong những kho khăn cho học viên khi học ngoại ngữ là nhiễu tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, Khi học ngoài việc không nghe rõ giáo viên đọc và hướng dẫn

Read More

thiết bị hướng dẫn tour Headworn

thiết bị hướng dẫn tour

thiết bị tour Headworn Headworn Tour Guide Microphone Wand Tour Guide Microphone Tour Guide Transmitter   Attendee Equipment with StandardHeadphones (more headphone choices) Whole System in Carry Case Hướng dẫn du lịch Microphone phát !Chuẩn thiết bị âm thanh sự

Read More

thuyết minh tour, hướng dẫn tour

thuyết minh tour

Hệ thống dẫn Đối với truyền thông không dây Tour du lịch-Hướng dẫn Hệ thống du lịch Hướng dẫn cho Viện Bảo Tàng, thắng cảnh, đi bộ Du lịch, xe buýt, xe lửa và Tàu thuyền Hệ thống hướng dẫn

Read More

Thuyết minh không dây WAT01

thuyết minh không dây WAT01

Hệ thống âm thanh không dây di động thu phát (WAT) bao gồm một máy phát âm thanh và một bộ thu , đó là hoàn toàn phù hợp cho các hội nghị quốc tế đòi hỏi phải có sự

Read More

thiết bị thuyết minh du lịch wiwi

thuyết minh tour

  Hệ thống thuyết minh du lịch 1. Giới thiệu về hệ thống thuyết minh du lịch Hệ thống thuyết minh wiwi sẻ giúp người hướng dẫn viên giao tiếp với khách thăm quan dễ  dàng qua hệ thống wifi

Read More

Hệ thống thuyết minh tự động

I. Giới thiệu Đây là hệ thống kỹ thuật thay thế người thuyết minh trong trưng bày, toàn bộ đề cương cho thuyết minh hệ thống trưng bày được đọc và thu âm trong hệ thống lưu trữ tại hệ

Read More