Go to Top
  • No products in the cart.

Thuyết minh tự động

Cung cấp các sản phẩm và giải pháp thuyết minh tư động cho bảo tàng và các cuộc triễn lãm quan trọng. Giải pháp chúng tôi đáp ứng được yêu cầu đa ngôn ngữ, khách thăm quan không cần bất cứ thao tác nào cũng có thể nghe thấy thuyết minh. Sản phẩm thuyết minh tự động của chúng tôi được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, nên đem lại an toàn thích giác cho ngươi nghe.

Thuyết minh thăm quan nhà máy thông minh

Trong quá khứ việc thuyết minh hướng dẫn viên cho nhà máy gặp nhiều khó khăn do phải chịu ảnh hưởng nhiều môi trường nhà máy. Làm thế nào để đảm bảo rằng khách truy cập, khách hàng và đối tác kinh doanh sẽ hiểu rõ giải thích của bạn, thậm chí là một nhóm thăm qua lớn. Mỗi người tham gia thoải mái với anh ấy / cô ấy. …Read More