Go to Top
  • No products in the cart.

thuyết minh không dây

Cung cấp các sản phẩm và giải pháp thuyết minh không dây cho hội nghị, hội thảo, thuyết minh không dây trong bảo tàng, thuyết minh không dây các tour thăm quan nhà máy, triển làm…, Với sản phẩm và giải pháp thuyết minh không dây, chúng tôi mong muốn tạo ra một phương pháp thuyết minh mới thông minh giúp cho người nghe cảm nhận được nguồn thông tin một cách tốt nhất.

Thuyết minh không dây WAT01

Hệ thống âm thanh không dây di động thu phát (WAT) bao gồm một máy phát âm thanh và một bộ thu , đó là hoàn toàn phù hợp cho các hội nghị quốc tế đòi hỏi phải có sự hỗ trợ đa ngôn ngữ và các điểm danh lam thắng cảnh đang nắm giữ nhiều bên du lịch khác nhau. Khi sử dụng hệ thống này, một hướng dẫn …Read More