Go to Top
  • No products in the cart.

Thuyết minh bảo tàng

cung cấp các giải pháp thuyết minh cho bảo tàng, thuyết minh tự động, thuyết minh theo yêu cầu, giúp cho khách tham quan dễ dàng tham quan bảo tàng với nhiều ngôn ngữ lựa chọn

thuyết minh tour, hướng dẫn tour

Hệ thống dẫn Đối với truyền thông không dây Tour du lịch-Hướng dẫn Hệ thống du lịch Hướng dẫn cho Viện Bảo Tàng, thắng cảnh, đi bộ Du lịch, xe buýt, xe lửa và Tàu thuyền Hệ thống hướng dẫn tour du lịch. Không la hét to nghe được dễ dàng. Tại sao hệ thống hướng dẫn du lịch? Nhiều người trong số chúng ta đã trải qua sự thất …Read More