Go to Top
  • No products in the cart.

Số hóa bảo tàng

Phần mềm tra cứu phòng truyền thống

Phòng truyền thông nơi lưu giữ lịch sử phát triển của một ngành, một tổ chức nào đó. Việc số hóa dữ liệu giúp khách thăm qua có thể trả cứu thông tin một cách đầy đủ quá trình hình thành và phát triển. Các thông tin và hiện vật được trưng bày tại phòng truyền thống không thể trình bày đủ thông tin cũng như hiện vật. Vì vậy …Read More

Giải pháp số hóa bảo tàng

Giải pháp số hóa các hiện vật bảo tàng Tại sao cần Số hóa hiện vật?    – Phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ của thế giới hiện nay. – Lưu giữ hình ảnh, thông tin của hiện vật một cách chính xác, nguyên bản. – Linh hoạt và dễ dàng trong quản lý thống kê phân loại, phân phối và nghiên cứu hiện vật. …Read More