Go to Top
  • No products in the cart.

Số hóa bảo tàng

Giải pháp số hóa bảo tàng

Giải pháp số hóa các hiện vật bảo tàng Tại sao cần Số hóa hiện vật?    – Phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ của thế giới hiện nay. – Lưu giữ hình ảnh, thông tin của hiện vật một cách chính xác, nguyên bản. – Linh hoạt và dễ dàng trong quản lý thống kê phân loại, phân phối và nghiên cứu hiện vật. …Read More