Go to Top
  • No products in the cart.

Hệ thống thuyết minh tự động

Cung cấp một hệ thống thuyết minh tự động phục vụ cho các phần thuyết minh tự động bảo tàng, triển lảm. Đây là hệ thống tích hợp đa ngôn ngữ để phục vụ cho nhiều đối tượng khách thăm quan khác nhau

Thuyết minh không dây WAT01

Hệ thống âm thanh không dây di động thu phát (WAT) bao gồm một máy phát âm thanh và một bộ thu , đó là hoàn toàn phù hợp cho các hội nghị quốc tế đòi hỏi phải có sự hỗ trợ đa ngôn ngữ và các điểm danh lam thắng cảnh đang nắm giữ nhiều bên du lịch khác nhau. Khi sử dụng hệ thống này, một hướng dẫn …Read More

Hệ thống thuyết minh tự động

I. Giới thiệu Đây là hệ thống kỹ thuật thay thế người thuyết minh trong trưng bày, toàn bộ đề cương cho thuyết minh hệ thống trưng bày được đọc và thu âm trong hệ thống lưu trữ tại hệ lưu trữ của máy chủ. Khách tham quan có thể cầm thiết bị nhận và phát tín hiệu lên các tầng trưng bày, qua hệ thống thiết bị, khách tham …Read More