Go to Top
  • No products in the cart.

Hệ thống thuyết minh không dây

cung cấp các sản phẩm thuyết minh âm thanh không dây, giúp cho quá trình thuyết minh giao tiếp một cách dễ dàng và thuận tiện. Người nói có thể giao tiếp người nghe dễ dàng trong môi trường bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn.

Xây dựng thuyết minh cho phòng truyền thống

Phòng truyền thống là nơi lưu giữ thông tin về lịnh sử phát triển, thành tưu của một đơn vị, một tổ chức nào đấy. Để xây dựng phòng truyền thống đầy đủ thông tin, cũng như cung cấp một lượng thông tin chính xác đến khách thăm quan không phải là điều dễ dàng. Khi đối tượng khách hàng đến từ các nước khách nhau, sử dụng ngôn ngữ …Read More