Go to Top
  • No products in the cart.

Hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ

Hệ thống thuyết minh không dây đa ngôn ngữ

  TGS 737 & đa kênh FMTGS 737 PRO hệ thống di động FM âm thanh có sẵn trong gói kênh đơn và đa kênh (8 kênh). Nó là một trong những giải pháp linh hoạt và tiết kiệm nhất để cung cấp hỗ trợ thính giác trong môi trường đa ngôn ngữ và thông tin được lưu giữ và bảo mật, tức là cuộc họp PTA, nhà thờ, vv …Read More