Go to Top
  • No products in the cart.

Hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ

Xây dựng thuyết minh cho phòng truyền thống

Phòng truyền thống là nơi lưu giữ thông tin về lịnh sử phát triển, thành tưu của một đơn vị, một tổ chức nào đấy. Để xây dựng phòng truyền thống đầy đủ thông tin, cũng như cung cấp một lượng thông tin chính xác đến khách thăm quan không phải là điều dễ dàng. Khi đối tượng khách hàng đến từ các nước khách nhau, sử dụng ngôn ngữ …Read More

Hệ thống thuyết minh không dây đa ngôn ngữ

  TGS 737 & đa kênh FMTGS 737 PRO hệ thống di động FM âm thanh có sẵn trong gói kênh đơn và đa kênh (8 kênh). Nó là một trong những giải pháp linh hoạt và tiết kiệm nhất để cung cấp hỗ trợ thính giác trong môi trường đa ngôn ngữ và thông tin được lưu giữ và bảo mật, tức là cuộc họp PTA, nhà thờ, vv …Read More