Go to Top
  • No products in the cart.

Hệ thống thuyết minh âm thanh

đây là một hệ thống tích hợp phần cứng và phần mềm để thực hiện thuyết minh trong trong hội nghị cấp cao, trong các cuộc họp báo, hay trong những buổi thảo luận

thiết bị thuyết minh du lịch wiwi

  Hệ thống thuyết minh du lịch 1. Giới thiệu về hệ thống thuyết minh du lịch Hệ thống thuyết minh wiwi sẻ giúp người hướng dẫn viên giao tiếp với khách thăm quan dễ  dàng qua hệ thống wifi kết nối tai nghe được thiết lập ở chế độ đẳng hướng. Các nhóm hướng dẫn viên với nhau sẻ độc lập ở các kênh phát khác nhau vì vậy …Read More