Go to Top
  • No products in the cart.

Hệ thống âm thanh cho giáo dục

Cung cấp các sản phẩm âm thanh phục vụ cho việc trao đổi, giảng dạy trong ngành giáo dục. Đây là một hệ thống không dây nên rất dể sử dụng, lắp đặt và vận hành

Thiết bị không dây dạy học ngoại ngữ

Tham khảo các thiết bị >> Một trong những kho khăn cho học viên khi học ngoại ngữ là nhiễu tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, Khi học ngoài việc không nghe rõ giáo viên đọc và hướng dẫn cũng như chịu ảnh hưởng nhiêu tạp âm từ các môi trường âm thanh khách nhau đẫn đến việc tiếp thu kém, làm cho học viên không tập trung và …Read More