Go to Top
  • No products in the cart.

Dịch vụ cho thuê

Cung cấp dịch vụ thuyết minh bảo tàng, dịch vụ cho thuê hệ thống thiết minh không dây, dịch vụ cho thuê hệ thống thuyết minh tự động. Dịch vụ cho thuê thiết bị thuyết minh du lịch, dịch vụ cho thuê thiết bị thuyết minh tour, dịch vụ cho thuê thiết bị hội nghị đa ngôn ngữ, dịch vụ cho thuê thiết bị thuyết minh,

cho thuê thiết bị triển lãm

Để phục vụ nhu cầu thuyết minh cho khách thăm quan các triển lãm, chung tôi cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị thuyết minh triển lãm. Thiết bị sẻ phục vụ khách thăm quan tìm hiểu sản phẩm dễ dàng và tương tác với người thuyết minh nhanh hơn. Sẳn phẩm giúp các khách hàng tiếp cận được sản phẩm nhanh chóng, giúp việc quảng bá sản phẩm …Read More

Cho thuê thiết bị thuyết minh

⇒BẢNG BÁO GIÁ  Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị thuyết minh du lịch, thiết bị thuyết minh hội nghị, thuyết minh cho các hội thảo, thuyết minh giới thiệu sản phẩm, thuyết minh cho triển lảm danh nghiệp, thiết bị thuyết minh nhà mày, thuyết minh nhà máy xây dựng. Với hệ thống sản thuyết minh tiên tiến áp dụng nhiều công nghệ hiện đại vào …Read More