Go to Top
  • No products in the cart.

Bảo quản hiện vật

Giải pháp bảo quản hiện vật

Giải pháp bảo tồn Tài liệu giấy và sách của thư viện Tại sao cần bảo tồn? – Trong phông lưu trữ của mỗi quốc gia, tài liệu giấy và sách là loại hiện vật quan trọng và có giá trị hàng đầu do hàm chứa lượng thông tin rất lớn và đa dạng, dễ tạo tác (viết) và phổ biến (đọc) hơn so với vẽ tranh, điêu khắc, chụp …Read More